top of page

GİZLİLİK POLİTİKASI

Genel:

Bu Web Sitesini ve içeriğindeki servisleri (“Hizmetler”) kullanıyor olmanız, flaneur.com.tr Web Sitesi Gizlilik Koşullarını (“Gizlilik Koşulları”) ve kurallarını okuduğunuz ve kabul ettiğiniz anlamına gelir. Gizlilik Koşullarında öngörülen zorunlulukları yerine getiremeyeceğinizi düşünüyorsanız, bu Web Sitesi veya Hizmetlerini kullanmayınız. Web Sitesindeki bazı yerlerin kullanımı özel bir takım ek hüküm ve şartlar geçerli olabilir.

 1. Gizlilik Koşullarının Takibi/Değişiklik: Burak Türker İnandı Flaneur Kitap Yayıncılık, herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin Gizlilik Koşullarında değişiklik yapma ya da ek koşullar getirme hakkına sahiptir. Kullanım sırasında toplanan bilgilerin niteliklerinden, nasıl kullanıldığından, bu bilgilerin üçüncü şahıslar ile hangi durumlarda paylaşıldığından ve gerekli tüm gizlilik koşullarından haberdar olunması için yapılan değişiklikler bu sayfada sunulacaktır. Burak Türker İnandı Flaneur Kitap Yayıncılık’ın Gizlilik Koşullarında değişiklik yapma hakkı saklı olduğundan, Gizlilik Koşullarının düzenli olarak takibi ve okunması Kullanıcının sorumluluğundadır. Bu Web Sitesi ve Hizmetlerini, yapılabilecek bu tarz bir değişiklikten sonraki kullanım, Gizlilik Koşullarındaki değişikliklerin kabul edildiği anlamını taşır.

 2. Açık Sistem: Kullanıcılar; (Kullanıcı tabiri, üyeler dahil, Web Sitesi’ne giren herkesi ifade eden genel bir tanım olarak kullanılmıştır.) internet ortamının güvenilir bir ortam olmadığını, internet ortamında iletişimin riskli olduğunu, kişisel bilgiler, şifreler vb. de dâhil her türlü bilginin üçüncü şahısların hukuka aykırı fiillerinin muhatabı olabileceğini bilmekte ve kabul etmektedir. Burak Türker İnandı Flaneur Kitap Yayıncılık, Web Sitesinin güvenli olduğu yönünde veya kötü niyetli hareketlerle ilgili olarak hiçbir garanti vermemektedir.

 3. Kullanıcı Bilgileri: Kullanıcı tarafından Web Sitesi ve Hizmetlere yerleştirilen, iletilen veya bu Web Sitesi ve Hizmetler aracılığıyla gönderilen her türlü kişisel bilgiden (ad-soyad, TC kimlik numarası, telefon numarası, adres, e-posta, kart bilgileri gibi tüm bilgilerden) Kullanıcı sorumludur. Kullanıcılar, Web Sitesi ve Hizmetlere ilettikleri/gönderdikleri her türlü bilginin güvenilirliğini, doğruluğunu, üçüncü şahısların haklarını ihlal etmediğini, yasalara aykırı olmadığını beyan ve garanti etmiştir. Burak Türker İnandı Flaneur Kitap Yayıncılık’ın, Kullanıcılar tarafından web sitesine konulan/iletilen içeriğin, diğer Kullanıcılara veya üçüncü şahıslara herhangi bir zarar getirdiğine yönelik bir başvuru/talep/şikayet alması veya söz konusu içeriğin mevzuata, uluslararası hukuk belgelerine aykırı olduğunun tespit edilmesi halinde Kullanıcı’nın üyeliğini sonlandırma hakkı saklıdır. Ancak bu yönde herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

 4. Kullanıcı Adı ve Şifre: Burak Türker İnandı Flaneur Kitap Yayıncılık, bazı Hizmet ve bölümlerin kullanımını Üyelik/Kayıt şartına bağlı tutabilir. Kayıt sırasında Kullanıcıya ad ve şifre verilebilir ya da Kullanıcı tarafından ad ve şifre oluşturulması istenebilir. Kullanıcı adının ve şifrenin muhafazasından, yanlış ya da hukuka aykırı kullanımından ve olası tüm izinsiz kullanımlarından doğrudan Kullanıcı sorumludur. Girişi üyelik koşuluna bağlı Hizmetlere ancak şifre ile giriş yapılabilir. Şifrenin özel rakamlar, harfler ve karakterler kullanılarak daha güvenli bir biçimde oluşturulmasından ya da bunun için gerekli değişikliklerin yapılmasından Kullanıcı sorumludur. Üyelik adı ve şifre kullanılarak yapılan tüm işlemlerin sorumluluğu Kullanıcıya aittir. Üye adı ve şifrenin kaybedilmesi, yetkisiz üçüncü şahısların eline geçmesi ya da Üye güvenliğini tehdit eden bir durumla karşılaşılması halinde derhal Web Sitesine/ Burak Türker İnandı Flaneur Kitap Yayıncılık’a haber verilir.

 5. Bilgilerin Korunması: Burak Türker İnandı Flaneur Kitap Yayıncılık, Web Sitesindeki tüm sayfaların güvenliği için azami gayret göstermektedir. Web Sitesinde kayıtlı bulunan verilerin gizliliğini, güvenliğini ve bütünlüğünü korumak için çok çeşitli https ve SSL şifreleme gibi teknik ve yönetimsel uygulamalardan yararlanılmaktadır.

 6. Üçüncü Kişilere Ait Siteler: Web Sitesinde, Burak Türker İnandı Flaneur Kitap Yayıncılık işletmediği veya işletimini kontrol etmediği, üçüncü şahıslar tarafından işletilen alt ve üst web siteleri bulunabilir ve bunlara bağlantı sağlanabilir/link/bilgi verilebilir. Burak Türker İnandı Flaneur Kitap Yayıncılık’ın erişim sağlanan bu web sitelerine ilişkin içerik, güvenlik, gizlilik politikaları ve iletişimin sürekli sağlanacağına dair herhangi bir garantisi ya da özel bir taahhüdü yoktur. Sorumluluk, üçüncü kişilere ait sitelerde yazılı koşulara tabidir. Herhangi bir işlem yapılmadan önce söz konusu sitelerde yer alan güvenlik ve gizlilik koşulları okunmalıdır. Söz konusu sitelere sağlanan kişisel bilgilerden, bu sitelerden istifade edilen içerikten ve servislerden veya bu sitelerin gizlilik politika ve uygulamalarından Burak Türker İnandı Flaneur Kitap Yayıncılık sorumlu tutulamaz.

 7. Web Sitesi Yardımcı Programları: Kullanıcının Web Sitesi tarafından sunulan bazı Hizmetlerden veya Web Sitesinden yararlanabilmesi için yardımcı programlar kullanılması gerekebilir. Bu Hizmetlerden/Web Sitesinden yararlanıldığı takdirde, Hizmetten yararlanma biçim ve kapsamıyla ilgili veriler, Web Sitesi veri tabanına kaydedilebilir. Keza Hizmetlerden daha kolay yararlanabilmeniz için bazı “çerez”lerden yararlanılabilir, bunlar vasıtasıyla Kullanıcıya bazı bilgiler gönderilebilir.

 8. Kişisel Bilgiler: 
  i. Web Sitesinin ziyaret edilmesi, kullanılması ya da herhangi bir Hizmetten yararlanılması için ad, soyad, adres, e-posta adresi, telefon numarası, IP bilgileri ve benzeri kişisel veriler Web Sitesine verilmiş, kaydedilmiş olur/olabilir. Kullanıcı, vermiş/açıklamış/kaydetmiş olduğu kişisel verilerin, Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen şartlarla Burak Türker İnandı Flaneur Kitap Yayıncılık’a açık olacağını dikkate alarak bu bilgileri açıklamış olduğunu ve Web Sitesine açıkladığı, kaydettiği her bilginin, içeriğin Burak Türker İnandı Flaneur Kitap Yayıncılık’a karşı gizliliğini yitirdiğini kabul etmiş sayılır.
  ii. Burak Türker İnandı Flaneur Kitap Yayıncılık, Kullanıcı tarafından verilmiş olan bilgileri ve kaydedilen içeriği, Web Sitesinde sunulan Hizmetler ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’yle ilgili amaçlar doğrultusunda veri tabanlarında tasnif edip saklayabilir, kullanabilir, işleyebilir, mevzuata uygun olarak yurt içine ya da yurt dışına transfer edebilir, veri tabanındaki verilerden yararlanabilir ancak üçüncü kişilerle kullanıcının açık rızası olmadan doğrudan paylaşamaz. Kullanıcı bu konuda Burak Türker İnandı Flaneur Kitap Yayıncılık’a açıkça izin vermiştir. Burak Türker İnandı Flaneur Kitap Yayıncılık, Web Sitesi aktivite bilgilerinden, erişim araçlarından ve browser bilgilerinden de bu maddede belirtilen kapsam ve amaçlarla yararlanma hakkına sahiptir.

  iii. Özel Nitelikli Kişisel Veriler: Burak Türker İnandı Flaneur Kitap Yayıncılık, Kullanıcılardan yasalar gerektirmediği sürece herhangi bir şekilde ve kesinlikle; ırk ve etnik kimlik, dini/siyasi/felsefi düşünce, fiziksel ya da ruhsal sağlık ve özellikler gibi hassas bir bilgi talep etmemektedir. Bu bilgilerin verilmiş, kaydedilmiş veya ifşa edilmiş olmasından dolayı Burak Türker İnandı Flaneur Kitap Yayıncılık’ bir sorınumluluğu yoktur.

 9. Kişisel verilerinizle ilgili olarak verdiğiniz izin, size hizmet vermek; Hizmetlerin, Burak Türker İnandı Flaneur Kitap Yayıncılık’ın tanıtım faaliyetleri; hukuki gereklilikler ve benzeri hallerde kullanma iznini de içermektedir.

 10. Ticari İletişim: Burak Türker İnandı Flaneur Kitap Yayıncılık, Web Sitesine veya kendisine iletilmiş ya da bir şekilde kaydedilmiş/kaydettirilmiş olan iletişim adresine, elektronik ileti veya ticari elektronik ileti gönderebilir. Ticari nitelikte olsun ya da olmasın, her türlü elektronik iletişim aracılığıyla gönderilecek elektronik iletinin gönderimine önceden izin/onay verdiğiniz kabul edilir. Vermiş olduğunuz izni/onayı iptal etme ve ticari nitelikteki elektronik iletileri reddetme hakkını her zaman kullanabilirsiniz. Ret talepleri Burak Türker İnandı Flaneur Kitap Yayıncılık tarafından en geç üç (3) iş günü içinde işleme alınacaktır. Ret yolları, göndericisinin Burak Türker İnandı Flaneur Kitap Yayıncılık olduğu elektronik iletilerde gösterilir.

 11. Gizlilik Koşullarının İhlali: Burak Türker İnandı Flaneur Kitap Yayıncılık, Gizlilik Koşullarına uyulmaması ya da kuralları ihlal etme girişiminde bulunulması durumunda, ihlal tam olarak gerçekleşsin ya da gerçekleşmesin, sistemde mevcut bilgileri reddetme, içerikten çıkarma, silme hakkıyla birlikte önceden haber vermeksizin Kullanıcıların Web Sitesi ve Hizmetlere erişimini askıya alma, sonlandırma, üyeliği iptal etme hakkını (zorunlu olmamakla birlikte) saklı tutar. Bu kural, koşulların Kullanıcı tarafından dolaylı ihlali ya da ihlal girişimi olması durumu için de geçerlidir.

 12. Bilgi ve İletişim: www.flaneur.com.tr web sitesinin gizlilik koşullarına ilişkin sorularınız için flaneurbooks@gmail.com adresine yazarak daha fazla bilgi alabilirsiniz.

bottom of page